Aan deze website wordt gewerkt door:

Francine Hendriks | ondernemer 4.0

Het businessmodel voor Zinspraak® wordt aangescherpt.

 

Hiervoor worden de volgende twee boeken gebruikt:

Het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder

en  

Het Strategisch Communicatie Frame

Een praktische methode voor strategieontwikkeling

van Betteke van Ruler en Frank Körver 

 

Blokzijl | voorjaar 2016 t/m najaar 2016