Via deze website werkt Francine Hendriks | eigenaar van Zinspraak®

Het businessmodel wordt voortdurend aangescherpt.

 

Hiervoor worden de volgende twee boeken gebruikt:

Het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder

en  

Het Strategisch Communicatie Frame

Een praktische methode voor strategieontwikkeling

van Betteke van Ruler en Frank Körver

 

In 2020 werkt Francine verder aan verbetering van communicatie 

op taalniveau A2 - B2 Common Eurepean Framework.

 

Effectief communiceren loont! 

Iedereen praat mee op en over taalniveau C.E.F. A2 - B2!

 

Blokzijl 

Herfst 2020