Aan deze website is in 2016 gewerkt door:

Francine Hendriks | ondernemer 4.0

Het businessmodel voor Zinspraak® werd aangescherpt.

 

Hiervoor zijn de volgende twee boeken gebruikt:

Het Business Model Canvas van Alexander Osterwalder

en  

Het Strategisch Communicatie Frame

Een praktische methode voor strategieontwikkeling

van Betteke van Ruler en Frank Körver

 

In 2017 werkt Francine aan verbetering van communicatie 

op taalniveau A2 Common Eurepean Framework.

 

Effectief communiceren loont! 

Iedereen doet mee op taalniveau C.E.F. A2!

 

Blokzijl zomer 2017